Coronaviruset covid-19

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

  • Stanna hemma om du har symptom, även om de är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du besöker vår trafikskola (lista över symptom finns längre ned på sidan).
  • Lärare och elever spritar eller tvättar händerna med varmt vatten och tvål innan betalning och körlektion.
  • Obligatoriska utbildningar genomförs men med begränsat antal deltagare. Icke obligatoriska moment så som teorilektioner ställs in tills vidare.

Vanliga symtom på covid-19

hosta
feber
andningsbesvär
snuva
halsont
huvudvärk
muskel- och ledvärk
illamående

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.