Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 kan du boka trots att du inte har kört någon lektion än. Detta är en teoretisk utbildning och ett bra sätta att komma igång med körkortet.

Innehåll

  • Information om alkohol, droger, trötthet och andra riskbeteenden i trafiken.
  • Diskussioner och gruppövningar

Krav

  • Alla som tar körkort måste ha genomgått den här utbildningen.
  • Obligatorisk närvaro under hela utbildningen för att bli godkänd
  • Både Riskutbildning 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov
  • Kursen pågår i 3 tim, ex. rast
  • ID-kontroll (giltig legitimations krävs)
  • Avbokning sker senast 24 timmar före kursstart annars blir du betalningsskyldig 500 kr till kursavgiften.

Under kursen bjuder vi på frukt, fika och kaffe.

Varmt Välkommen!