Avtalsvillkor

Berglunds Trafikskola Eftr. AB har funnits sedan 1925 och är den äldsta trafikskolan i Kalmar med omnejd. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder Körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations- och återbetalningspraxis (www.str.se).

Skriv ut

Avtalsvillkor – Berglunds Trafikskola Eftr. AB

1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Berglunds Trafikskola Eftr. AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare. Om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

3 Personligt konto via Elevcentralen eller Trafikskola Online

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. Berglunds Trafikskola Eftr. AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen eller Trafikskola Online och dess tjänster under hela din utbildning tills dess att du fått ditt körkort. Berglunds Trafikskola Eftr. AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten eller när kunden har avbrutit sin utbildning på vår trafikskola.

4 Dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av GDPR . All data hanteras på en säker server som underhålls av STR Service AB i Landskrona.  Uppgifterna sparas i sju år pga. bokföringsskäl. Vi är väldigt måna om dina personuppgifter och du kan när du vill återkalla ditt samtycke. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

5 Priser, betalning och återbetalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. Vi tar emot betalningar via bankkort, Swish, kontant och faktura. Alla priser är inklusive moms.
Berglunds Trafikskola använder sig av STR´s återbetalning praxis (www.str.se).

6 Fakturering

Berglunds Trafikskola Eftr. AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som uppgetts vid inskrivningen. Du som kund har skyldighet att informera trafikskolan om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

7 Avbokningsregler

a) Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om 10 % av kursavgiften.

b) Avbokning av körlektion måste ske senast kl. 13:00 dagen innan lektion, om det sker senare än kl. 13:00, debiteras din lektion. OBS! Tänk på att lektioner som genomförs på måndag behöver avbokas senas fredag kl. 13:00 veckan innan.

c) Vid akut sjukdom så skall en sjukanmälan till trafikskolan upprättas snarast möjligt antingen via e-mail eller telefon. Godkända intyg är sjukintyg från läkare/arbetsgivare/skola. Vid uteblivet intyg förbehåller sig Berglunds trafikskola rätten av debitera de avbokade lektioner.

d) Vid sjukdom där eleven har planerad utbildning och bokat körprov ska alla uteblivna lektioner ersättas med nya.

e) Trafikskolan förbehåller sig rätten att kunna avboka lektioner när en trafikskolebil/släp behövs vid en uppkörning, naturligtvis ska trafikskolan meddela eleven detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.

f) Vid sjukdom av trafiklärare ersätts din lärare med annan trafiklärare i den mån det går eller så avbokas din lektion och du meddelas snarast möjligt om detta. Du erbjuds ny tid.

g) Alla bokade teori- eller körprov är endast preliminärt bokade, trafikskolan förbehåller sig rätten att avboka/omboka förarprov om man inte uppfyller trafikskolans krav.

h) Avbokning eller ändring av handledarkurs, riskettan eller risktvåan måste meddelas till kontoret tre vardagar innan annars utgår full debitering! Sjukdom skall alltid styrkas med läkarintyg för att konsumenten skall få lektions/kurskostnad tillgodo. Avbokning på annat sätt godkänns ej.

8 Bokningsregler på elevcentralen och trafikskolan

a) Vänligen kör dem tiderna du bokar, gör inte ombokning till en vana. Du får inte ”reservera” tider till dig själv eller någon annan om du inte avser utnyttja dem. Märker vi sådant beteende förbehåller vi oss rättigheten att boka av alla dina körtider inklusive teori och körprov.

9 Utbildningsregler

a) Du får boka Risk 1 utbildningen utan att det ställs några kvar på dig oavsett om du är kund hos oss eller privat person.

b) Riskutbildning del 2 bokas endast om eleven följt trafikskolans utbildningsplan och/eller uppfyller de krav som trafikläraren ställer på eleven för att kunna tillgodogöra sig riskutbildningen.

c) Om trafiklärare under körlektionen märker att du är förkyld eller sjuk förbehåller vi oss rätten att avbryta och debitera din lektion.

d) Under pandemi eller liknande situationen har trafikskola rätt att kräva av elever att använda skyddsmask eller annat utrusning som skyddar mot spridningen.

e) Under pandemi eller liknande situationen har trafikskolan rätt att neka handledare eller övriga som färdas i baksätten under körlektioner. Trafikskolan förbehåller sig rätten att inte hålla icke obligatoriska moment så som teoriutbildningar i trafikskolan, oavsett om de ingår i inskrivningsavgiften. Detta för att minska smittspridningen.

f) Berglunds Trafikskolas samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden skall vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid icke godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras. Alkolås används inte under pandemi eller annat smitta som råder.

10 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Detta innebär logotype, filmer, bilder text skriven på vår webbplats www.berglundstrafikskola.se.

11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen eller på trafikskolans webbplats. Ett godkännande av avtalsvillkoren via Elevcentralen eller Trafikskola Online, anses som att kunden accepterat avtalet.

12 Vid eventuell tvist

Du som kund är viktig för oss och vi ser till att du blir nöjd. Om du anser att du har blivit orättvist behandlad eller har andra klagomål skall du i första hand vända dig till oss på info@berglundstrafikskola.se, märk e-mailet med KLAGOMÅL.

I annat fall skall du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN.se).